Wat is financieel?

Financieel is een brede term voor verschillende zaken over studie, beheer en creatie van fondsen en geld. In het bijzonder verwijst het meestal naar de vragen hoe en aan wie een entiteit, organisatie of overheid het benodigde geld verkrijgt - in de boekhoudkundige context kapitaal genoemd - en hoe zij het uitgeven of investeren. Hoewel financiën verwijst naar financiële activiteiten van een bedrijf of bureau, een financiële instelling of beide, zijn er tal van andere toepassingen voor de term.

Financieel

De bekendste soorten financiering zijn openbare financiën, particuliere financiering en bedrijfsfinanciering. In termen van de publieke sector heeft een beursgenoteerd bedrijf doorgaans een vorm van overheids- of andere overheidssteun en assistentie om hun activiteiten te helpen financieren. Overheidsbedrijven kunnen ook gebruik maken van de diensten van banken en andere instellingen om de verkoop van activa te vergemakkelijken of om geld aan het bedrijf te lenen. Particuliere bedrijven betalen daarentegen hun eigen kapitaal vaak met persoonlijke spaargelden, kredietlijnen, persoonlijke leningen of andere fondsen. Deze bedrijven zijn over het algemeen meer gespecialiseerd en gericht op bepaalde gebieden, zoals olie-exploratie, landbouw, financiën, gezondheidszorg of zelfs onroerend goed.

De aard van het financiële systeem kan op twee brede manieren worden beschreven: privé en openbaar. Een particuliere financiële onderneming wordt niet verantwoordelijk gehouden voor de financiering van de activiteiten van andere particuliere ondernemingen en heeft evenmin dezelfde fiscale verplichtingen en wettelijke vereisten.